Која е разликата помеѓу 2-слојна и 4-слојна ПХБ

2023-06-13

Карактеристики на 2-слојна ПХБ
Разликата помеѓу 2-слојната и 4-слојната ПХБ е во тоа што тие имаат различни слоеви, каде2-слојна ПХБима само два слоја на кола, додека 4-слојната ПХБ има четири слоја на кола. Овие два вида на кола имаат различни барања и карактеристики во процесот на дизајнирање и производство. Прво, 2-слојната ПХБ има два бакарни слоја и се нарекува двострано печатено коло. Бидејќи е двостран, обезбедува механичка поддршка и може да ги поврзе компонентите од двете страни. А2-слојна ПХБима два бакарни слоја со материјалот на подлогата. Исто така, на таблата се дупчат дупки, наречени виа. Ова овозможува поврзување на кола од едната до другата страна на плочата.
На2-слојна ПХБсе карактеризира со едноставна структура и ниска цена, што е погодно за едноставен дизајн на кола. Покрај тоа, жици на а2-слојна ПХБе релативно едноставен, што е лесен за одржување и дебагирање. Меѓутоа, бидејќи има само два слоја на кола, нивните способности за пренос на сигнал и контрола на импедансата се слаби и тие не се погодни за дизајн на коло со голема брзина и висока фреквенција. Спротивно на тоа, 4-слојната ПХБ се карактеризира со неговиот посилен пренос на сигнал и способности за контрола на импедансата, погодни за дизајн на коло со голема брзина и висока фреквенција. Покрај тоа, жиците на 4-слојната ПХБ е посложена, но посложени дизајни на кола може да се постигнат преку повеќе слоеви. Сепак, поради сложената структура и високата цена, не е погоден за едноставен дизајн на кола. Накратко, 2-слојните и 4-слојните ПХБ имаат свои применливи сценарија и карактеристики и тие треба да се изберат според специфичните барања за дизајн на кола.Тешкотии при производство на 2-слојни ПХБ

Тешкотии при производство на 2-слојни и 4-слојни ПХБ2-слојна ПХБтешкотијата на производство е релативно мала, бидејќи има само два слоја на кола, а распоредот на колото е релативно едноставен. Сепак, дури и А2-слојна ПХБбара искусен производител да го обезбеди квалитетот на таблата.JBpcbпроизводителот има 13-годишно искуство во управувањето со производството и го владее правилниот процес и технологија за да се обезбеди точност и доверливост на плочката. Спротивно на тоа, 4-слојните ПХБ се потешки за производство. Има повеќе слоеви на кола и бара покомплексен распоред и дизајн.JBpcbпроизводителите совладале повисоко ниво на технологија за да обезбедат квалитет и перформанси на плочата. Покрај тоа, 4-слојните ПХБ се исто така поскапи за производство бидејќи се потребни повеќе материјали и покомплициран процес на производство. Генерално,2-слојна ПХБтешкотијата на производство е релативно мала, ноJBpcbпроизводителите сè уште треба да имаат професионално знаење и вештини. 4-слојната ПХБ е потешка за производство и бара повисоко ниво на технологија и повисока цена. Без разлика дали се работи за 2-слој или 4-слоен ПХБ,JBpcbпроизводителите треба да обезбедат квалитет и перформанси на таблата за да ги задоволат потребите на клиентите.
 
Карактеристики на 4-слојна ПХБ
Двослојните и 4-слојните ПХБ се два типа кои се вообичаени во производството на плочки. Главната разлика меѓу нив е бројот на слоеви. А2-слојна ПХБима само 2 слоја линии, додека 4-слојната ПХБ има 4 слоја линии. Оваа разлика има големо влијание врз перформансите и функционалноста на таблата. Прво, 4-слојната ПХБ има 4 слоеви на жици. Овие слоеви се ламинирани на подлогата. Горниот и долниот слој се сигнални слоеви. Но, внатрешните се рамнината на земјата и рамнината на моќноста. Во споредба со2-слојна ПХБ, 4-слојната ПХБ има повисок интегритет на сигналот и способност против пречки. Ова е затоа што 4-слојната ПХБ може да обезбеди повеќе копнени рамнини и рамнини за напојување, а со тоа ефикасно го намалува прекршувањето на сигналот и пречки од бучава. Ова е особено важно кај високофреквентните кола и кола чувствителни на бучава. Второ, 4-слојната ПХБ може да обезбеди повеќе простор за жици и поголема густина. Под иста големина, 4-слојната ПХБ може да прими повеќе уреди и жици отколку а2-слојна ПХБ, со што се реализираат посложени функции на колото. Ова е особено важно за големи системи и производи со висока класа. Покрај тоа, 4-слојната ПХБ може да обезбеди и подобри перформанси за дисипација на топлина. Додавањето слој бакарна фолија на плочката може да ја зголеми површината на дисипација на топлина, а со тоа да ја намали температурата на колото и да ја подобри стабилноста и доверливоста на системот. Накратко, 4-слојната ПХБ има повисоки перформанси и доверливост од а2-слојна ПХБи е погоден за покомплексен и повисок дизајн на кола.

Тешкотии при производство на 4-слојни ПХБ
Тешкотија за производство на ПХБ со 1,2 и 4 слоја: Производството на ПХБ е неопходна алка во производството на електронски производи, а неговиот квалитет директно влијае на стабилноста и сигурноста на целиот производ. Во производството на ПХБ, 2-слојните и 4-слојните ПХБ се двата најчести типа, а нивната тешкотија на производство исто така варира. Во споредба со 4-слојна ПХБ, a2-слојна ПХБе помалку тешко да се произведе. Затоа што2-слојна ПХБима само 2 слоја кола, релативно малку процеси треба да се спроведат за време на производниот процес, а цената е релативно мала. Сепак,2-слојни ПХБимаат ограничен простор за жици и не се погодни за сложени дизајни на кола. Во споредба со а2-слојна ПХБ, 4-слојна ПХБ е потешка за производство. Бидејќи 4-слојната ПХБ има 4 слоја кола, има релативно многу процеси што треба да се извршат во текот на производниот процес, а цената е релативно висока. Сепак, 4-слојната ПХБ има поголем простор за поврзување со жици, погоден е за комплексен дизајн на кола и има подобра способност против пречки. Општо земено, 2-слојните и 4-слојните ПХБ имаат свои предности и недостатоци, а кој тип на производство на ПХБ да се избере зависи од специфичниот дизајн на колото и барањата на производот.
2. Тешкотии во производството на 4-слојна ПХБ: 4-слојната ПХБ е потешка за производство, главно затоа што има кола со 4 слоја и бара повеќе процеси. Еве неколку тешки точки за кои треба да се внимава за време на процесот на производство на 4-слојна ПХБ: Прво, потребни се повеќе хемиски огради. Кога се произведува 4-слојна ПХБ, потребни се повеќе хемиски гравури за да се избриша несаканата бакарна фолија. Овој процес бара прецизна контрола на времето и температурата, инаку, ќе предизвика бакарната фолија да биде премногу гравирана или нечиста. Второ, потребно е повеќекратно притискање. Кога се произведува 4-слојна ПХБ, потребно е повеќекратно притискање така што линиите меѓу слоевите се поврзани заедно.

 
Сценарија за примена на 2-слојна и 4-слојна ПХБ
2-слојна ПХБи 4-слојните ПХБ кола се исто така различни во сценаријата за примена.2-слојна ПХБе погоден за едноставни дизајни на кола, како што се LED светилки, аудио засилувачи, итн. Покрај тоа, распоредот на колото на2-слојна ПХБе релативно едноставен, што е лесно да се поправи и дебагира. 4-слојната ПХБ е погодна за посложени дизајни на кола, како што се компјутерски матични плочи, комуникациска опрема, итн. Покрај тоа, распоредот на колото на 4-слојната ПХБ е покомплексен, што може да постигне поголема брзина на пренос на сигнал и помали пречки на бучавата. Во принцип, а2-слојна ПХБе погоден за едноставен дизајн на кола, е ниска цена и лесен за поправка и дебагирање; додека 4-слојната ПХБ е погодна за комплексен дизајн на кола, кој може да прими повеќе компоненти на колото, да постигне поголема брзина на пренос на сигналот и помалку пречки од бучава.
 
 

 
 

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy