Како да се разликуваат позитивните и негативните полови на напојувањето на плочката?

2023-05-11

Печатеното коло, наречено ПХБ, е основната компонента на електронските компоненти и центарот за поврзување. Многу луѓе ги гледаат густите линии на плочката по расклопувањето на деловите и не знаат како да ги разликуваат позитивните и негативните електроди. Потоа, како професионалец во производството на ПХБ, наПХБпроизводителот Xiaobian сега ќе ви помогне да ја популаризирате науката и како да го разликувате напојувањето на плочката. Позитивни и негативни.

Како прво, производителот на PCB уредник сака да им каже на сите дека ако дизајнерот сака да дизајнира совршенПХБ коло, првото нешто е да се одредат позитивните и негативните полови на колото. Дизајнерот дизајнира чекор по чекор и го разгледува проблемот со совпаѓање помеѓу поединечните уреди. За кола со еднонасочна струја, напојувањето генерално е поделено на едно напојување, вклучувајќи позитивно напојување и заземјување за напојување; двојно напојување, вклучувајќи позитивно напојување и негативно напојување. Кога се разликуваат позитивните и негативните полови во колото, може да се искористат следните методи за да се суди.

1. Одредете ги позитивните и негативните полови според свилениот екран на плочката

При дизајнирање на ПХБ, инженерите ќе користат свилен екран за да ги означат дефинициите на пиновите на делот за интерфејс. За позитивните и негативните полови на напојувањето, V+ и GND генерално се користат за да се разликуваат позитивните и негативните полови на напојувањето. Затоа, прво погледнете го свилениот екран на таблата. Можете да научите многу информации преку свилен екран на таблата. Многу е важно правилно да се разберат информациите за свилениот екран на плочката. Како што е прикажано на сликата подолу, V+ го претставува позитивниот пол, а GND го претставува моќното заземјување.

2. Одредете ги позитивните и негативните полови според компонентите на поларитетот

Поларните компоненти се поларизирани и не можат да се вратат кога се користат. Најчесто користените поларни компоненти вклучуваат електролитски кондензатори, диоди итн. Затоа, позитивните и негативните полови на колото може да се одредат преку поларизирани компоненти. Земајќи го на пример електролитски кондензатор, неговиот позитивен пол мора да биде поврзан со позитивниот пол на напојувањето, а неговиот негативен пол мора да биде поврзан со GND. Идентификувањето на точните пинови на кондензаторот може да ги одреди и позитивните и негативните полови на колото. Капацитетот ги одредува позитивните и негативните полови како што е прикажано на сликата подолу.

3. Одредете ги позитивните и негативните електроди според големата површина на истурање на бакар

Со цел да се подобри способноста за заштита од пречки и да се намали импедансата на жица за заземјување при дизајнирање наПХБ, тлото ќе се поврзе електрично со истурање на бакар на голема површина. Ако колото е покриено со бакар, GND во основа се користи како мрежен бакар. Може да се процени дека големата површина на бакар е жица за заземјување.

4. Други начини за потврдување на позитивниот и негативниот пол

Можете исто така да ги потврдите позитивните и негативните полови преку пиновите на чипот. Сите чипови имаат потреба од напојување и имаат пинови за напојување. Ако ја знаете секвенцата на пиновите на чипот, можете да ги разликувате и позитивните и негативните полови на напојувањето. Сепак, овој метод има недостаток, односно, се применува само во случај кога има само една мрежа за напојување. Ако има повеќе мрежи за напојување на плочката, потребна е дополнителна потврда преку горенаведените методи.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy